Mobirise Site Generator

悠遊綠川

詩人王嬌娥曾經留下一首美麗的詩作        東溪一水似圖明,兩岸垂楊繫客情

        抱廓潺湲除宿垢,鳴宵彷彿譜秋聲。

        防洪築灞千年計,綴景流雲十里程。
        車馬迎人驛站近,免教大澤入中城。


這首詩在講甚麼?王嬌娥又是誰呢?    

讓我們更加了解


相伴綠川

台中火車站

宮原眼科

綠川吊腳樓

中山綠橋

荒廢多年,重新再出發

參考資料


維基百科

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%A0%E5%B7%9D

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%8E%9F%E6%AD%A6%E7%86%8A


愛詩網

http://ipoem.nmtl.gov.tw/Topmenu/Topmenu_PoemSearchOverViewContent?CatID=244


圖片

https://www.flickr.com/ 所有創用CC


Google map